THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19, NĂM 2023

Thời gian: Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023 | 8h00 Sáng (GMT+7)

Đăng ký TẠI ĐÂY để tham dự trực tiếp

HỌP TRỰC TUYẾN

Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt đến ngày 28/3/2023 đều được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 – năm 2023 (ĐHĐCĐ) qua hình thức trực tuyến trên https://ctd.bvote.vn/. Cổ đông sẽ được xem phát sóng trực tiếp cuộc họp trên nền tảng này, đồng thời tham gia biểu quyết (chức năng biểu quyết sẽ được mở vào lúc 8h00 từ ngày 21/04/2023) và đặt câu hỏi thảo luận tại phiên hỏi đáp. Để tham dự trực tuyến, Quý cổ đông cần đăng nhập bằng tài khoản cá nhân đã được gửi kèm trong Thư mời ngày 04/04/2023.

Mời Quý cổ đông nhấn VÀO ĐÂY để tìm hiểu thêm hướng dẫn tham gia họp trực tuyến.

(*) Lưu ý: Thông tin đăng nhập gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu được khởi tạo và gửi theo cá nhân. Cổ đông có trách nhiệm với tính bảo mật của Tên đăng nhập và Mật khẩu mà mình được cung cấp và đảm bảo thông tin đăng nhập chỉ được sử dụng bởi cá nhân được ủy quyền.  Coteccons không chịu trách nhiệm trong trường hợp Cổ đông làm lộ thông tin nêu trên.

 

HỌP TRỰC TIẾP (GIỚI HẠN)

Ngoài hình thức trực tuyến, ĐHĐCĐ 2023 sẽ mở thêm hình thức họp trực tiếp tại:

Tòa nhà trụ sở Coteccons
236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tuy nhiên, do hạn chế về sức chứa, số lượng cổ đông tham dự họp trực tiếp sẽ có giới hạn. Quý cổ đông có nhu cầu tham dự trực tiếp, vui lòng hoàn tất đăng ký trước 17h00 ngày 21/04/2023. Đăng ký TẠI ĐÂY.

Để biểu quyết và đặt câu hỏi trong phiên hỏi đáp, Quý cổ đông tham dự trực tiếp vẫn cần phải đăng nhập vào nền tảng https://ctd.bvote.vn/.  Hướng dẫn tham dự trực tiếp Đại hội sẽ được cập nhật trong một vài ngày tới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc liên quan đến ĐHĐCĐ 2023, vui lòng liên hệ:

Ban Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Email: ir@coteccons.vn
SĐT: +84 28 3514 2255

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

1.  Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự hoặc muốn ủy quyền cho người khác tham dự (cổ đông có thể chỉ định người được ủy quyền hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty), vui lòng lập hai (02) bản “Giấy ủy quyền” theo mẫu này (tải TẠI ĐÂY) và nộp một bản cho Coteccons đến địa chỉ: Ban quan hệ cổ đông, 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh hoặc nộp trực tuyến tại https://ctd.bvote.vn/ chậm nhất 17h00 ngày 18/04/2023. Sau khi nhận được Giấy ủy quyền từ cổ đông, Coteccons sẽ gửi email xác nhận và cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho người được ủy quyền.

2. Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ đã được tải lên website của Coteccons tại https://www.coteccons.vn/investor/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023/

Bài viết liên quan

Ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thông qua Quyết định điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024). Cụ thể, Coteccons đặt mục tiêu kinh doanh mới là khoảng 20.000 - 20.500 tỷ đồng, thay cho kế hoạch doanh thu cũ đã được thông qua là 17.793 tỷ đồng, tương ứng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ kế hoạch cũ là 274 tỷ đồng tăng lên khoảng 288 – 296 tỷ đồng.

Ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thông qua Quyết định điều chỉnh

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG