THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 – CÔNG TY CP XÂY DỰNG COTECCONS: ĐẨY MẠNH TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP, TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG VÀ TỰ TIN VỚI KẾ HOẠCH DÀI HẠN

Đồng Hới, Quảng Bình – 25/04/2022, Công ty CP Xây dựng Coteccons đã tiến hành thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Chương trình diễn ra trực tiếp tại hội trường của Sun Spa Resort và nền tảng online tại: www.ctd.bvote.vn

Đồng Hới, Quảng Bình được chọn làm địa điểm tổ chức cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay của Coteccons với nhiều lý do. Tại đây, Công ty đang có các dự án xây dựng cho khách hàng và một số kế hoạch mới về lĩnh vực năng lượng sạch. Bên cạnh đó, trong dịp này, dự án trồng rừng trong kế hoạch CSR liên quan đến mục tiêu góp phần cải thiện, tái tạo môi trường cũng được diễn ra tại đây. Ngoài ra, Công ty cũng muốn góp phần quảng bá Quảng Bình như một điểm đến của du lịch và đầu tư với cộng đồng khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác…, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế.

COTECCONS TRONG NĂM 2021: TÁI CẤU TRÚC QUYẾT LIỆT VÀ HIỆU QUẢ

Đánh giá chung về kết quả kinh doanh năm 2021, Công ty không hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể, doanh thu đạt 9.077 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, hoàn thành 7% kế hoạch.

Kết quả trên được cộng hưởng bởi nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, đặc biệt là đợt giãn cách xã hội toàn diện tại TP.HCM và các địa phương phía Nam kéo dài suốt 4 tháng khiến hoạt động trên nhiều dự án hoàn toàn không thể triển khai. Một hệ quả trực tiếp khác từ Covid-19 là tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trên diện rộng, gây biến động lớn trên giá nguyên vật liệu. Điển hình như có những thời điểm, giá thép tăng gấp 3 lần. Giá xi măng, cát xây dựng và hầu hết vật liệu khác cũng lần lượt leo thang, tác động rất lớn tới chi phí trên mỗi dự án.

Bên cạnh đó, trong tình hình đình trệ do dịch bệnh, Coteccons vẫn không cắt giảm chi phí cho lương, thưởng, phúc lợi của người lao động. Đây là chủ trương lớn của Công ty để bảo vệ người lao động và gia đình họ giữa bối cảnh căng thẳng chung của toàn xã hội. Đồng thời, công tác phòng chống dịch bệnh với phạm vi hoạt động rộng và lượng nhân sự lớn cũng cần những khoản chi phí đáng kể.

Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến bức tranh kinh doanh của Coteccons trong năm 2021 là lượng backlog (dự án đã được ký kết) từ các năm trước bị sụt giảm nghiêm trọng. Đặc biệt, trong năm 2020, Công ty gần như không có hợp đồng ký mới nào.

Mặt khác, trong năm qua, những tàn dư từ một số dự án cũ của các năm trước cũng là nguyên nhân chủ yếu. Chủ đầu tư chậm trễ thanh toán công nợ (lên đến hàng trăm tỷ đồng) hoặc không đồng ý thanh toán chi phí do một số điều khoản pháp lý của các hợp đồng được ký kết trước đây chưa rõ ràng cũng trực tiếp làm suy giảm sức khỏe dòng tiền của Công ty. Thời gian qua, Công ty đã tiến hành rà soát và đánh giá để giải quyết đến 16 dự án có nợ xấu lớn…

Tuy nhiên, năm 2021 cũng đánh dấu nhiều kết quả lớn của quá trình chuyển đổi định hướng chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp của Coteccons. Trong đó, Công ty tiến hành nhiều cải tiến trong hệ thống quản lý và quy trình tổ chức, ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn mới trên nhiều phương diện để phù hợp hơn với tình hình mới. Đồng thời, theo định hướng đa dạng hóa, nhiều mô hình sản phẩm mới đã được triển khai. Do vậy, ngoài lĩnh vực xây dựng dân dụng sở trường, Công ty đã mở rộng phạm vi sang công trình hạ tầng, đầu tư công nghệ, tài chính… Theo đó, nhiều sản phẩm và dịch vụ mới trên chuỗi Finance, Design & Build (đầu tư tài chính, thiết kế và xây dựng) đã nhận được phản hồi rất tốt từ khách hàng.

Vì thế, trong năm 2021, bức tranh của Coteccons không chỉ có những nỗ lực ứng phó với thách thức từ tình hình thị trường chung và giải quyết các tồn đọng cũ, mà còn có nhiều thành tựu của công cuộc đổi mới và chuẩn bị nền tảng cho con đường phía trước – với những mục tiêu lớn hơn theo tiêu chí phát triển bền vững thực sự.

Từ tình hình bị xáo trộn khá mạnh vào cuối 2020 – đầu 2021, Coteccons đã tiến dần đến sự ổn định và kết nối chặt chẽ hơn giữa các cấp. Môi trường làm việc của Công ty đã đạt được sinh khí và hiệu năng mới. Các nỗ lực này cho kết quả cụ thể là lượng backlog của năm 2021 đã vượt chỉ tiêu 25.000 tỷ đồng với hơn 40 dự án được ký mới. Trong đó, chỉ riêng quý IV, Công ty đã ký thành công hơn 20 dự án mới với giá trị vượt mức 10.000 tỷ đồng. Quan trọng hơn, Công ty đã đạt được các hợp tác chiến lược có quy mô lớn với nhiều khách hàng truyền thống. Đồng thời, lượng tiếp cận từ khách hàng mới cũng tăng đáng kể.

Riêng về sức khỏe tài chính, sau nỗ lực tái cấu trúc chiến lược tài chính, Công ty đã đạt được dòng tiền dương sau 13 quý liên tục bị âm. Việc phát hành trái phiếu lần đầu tiên vào cuối 2021 – đầu 2022 đã mở rộng hội tiếp cận các nguồn huy động vốn đa dạng để chuẩn bị cho các kế hoạch hoạt động mới.

COTECCONS TRONG NĂM 2022: CHÚ TRỌNG CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG VÀ HƯỚNG TỚI KẾT QUẢ BỀN VỮNG TRONG DÀI HẠN

Trong năm 2022, Coteccons đặt mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh ổn định tổ chức theo định hướng mới, xây dựng và chuẩn bị nguồn lực cho mục tiêu phát triển dài hạn, không chạy đua tăng trưởng về bề nổi… Trước mắt, Công ty tiếp tục kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) như đã triển khai thành công bước đầu trong năm qua.

Do đó, cụ thể cho năm 2022, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần là 15.010 tỷ đồng (bằng 165% so với năm 2021) và lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng. Đây là các chỉ tiêu đã được cân nhắc trên cơ sở dự phòng trường hợp tình hình thị trường không phục hồi nhanh như mong đợi và ưu tiên cho các mục tiêu dài hạn như đã đề cập.

Trong đó, Công ty trích lập dự phòng 95 tỷ đồng (thấp hơn mức của 2021 là 167 tỷ). Lượng tiền mặt 3.285,4 tỷ đồng được dự kiến giải ngân theo cơ cấu đầu tư dài hạn 20% và ngắn hạn 80%. Đầu tư dài hạn sẽ tập trung vào các dự án phục vụ cho chiến lược phát triển đa dạng hóa và bền vững của Công ty như năng lượng sạch, M&A các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng…

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Coteccons cũng đã tiến hành bầu HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2022 – 2027. HĐQT mới sẽ có 7 thành viên với đa dạng lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm, có khả năng đóng góp tốt nhất cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Tại cuộc họp này, Coteccons cũng thông qua 9 tờ trình. Trong đó, có nội dung chuyển đổi năm tài chính phạm vi 12 tháng từ 01/01 đến 31/12 năm dương lịch sang 01/07 đến 30/06 năm sau. Đây là sự thay đổi để phù hợp hơn với đặc điểm hoạt động của Công ty, giảm áp lực lên bộ phận tài chính – kế toán vào các giai đoạn cao điểm cuối và đầu năm, giúp gia tăng hiệu quả và tính chính xác.

Hướng tới bức tranh kinh doanh trong năm 2022, Coteccons tự tin mạnh mẽ vào các triển vọng tích cực dù vẫn dành sự cẩn trọng trước diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình thị trường chung. Cơ sở vững chắc cho triển vọng tích cực của năm 2022 và định hướng dài hạn của Công ty đã được thể hiện bằng những kết quả thực tế ngày càng rõ ràng. Trong đó, quý I và đầu quý II (giai đoạn thấp điểm của ngành xây dựng), Công ty vẫn dự kiến đạt 40% chỉ tiêu hoạt động của năm.

Hiện Coteccons tập trung mạnh vào nhiệm vụ tăng cường hiệu quả cải thiện hệ thống tổ chức, đào tạo – phát triển nguồn nhân lực, đầu tư – ứng dụng công nghệ mới, xúc tiến sản phẩm – dịch vụ theo định hướng đa dạng hóa một cách phù hợp. Theo kế hoạch đã được công bố, Coteccons hướng tới mục tiêu lớn là doanh thu 3 tỷ USD và giá trị vốn hóa thị trường đạt 1 tỷ USD vào năm 2025.

 

Bài viết liên quan

Ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thông qua Quyết định điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024). Cụ thể, Coteccons đặt mục tiêu kinh doanh mới là khoảng 20.000 - 20.500 tỷ đồng, thay cho kế hoạch doanh thu cũ đã được thông qua là 17.793 tỷ đồng, tương ứng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ kế hoạch cũ là 274 tỷ đồng tăng lên khoảng 288 – 296 tỷ đồng.

Ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thông qua Quyết định điều chỉnh

Những chuyển động mới tại Coteccons Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang có những tín hiệu phục hồi, Coteccons (Mã CK: CTD)

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG