TCBC – ĐHĐCĐ Coteccons 2023: Chúng tôi khiêm tốn nhưng lỳ đòn, những công ty xuất chúng đều cần hun đúc để trở nên vĩ đại 

“Nhìn chung thị trường chưa có nhiều khởi sắc rõ ràng trong lĩnh vực bất động sản, ngay cả tại các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội. Chỉ có một vài dự án đầu tư mới được cấp phép. Do vậy, những tờ trình của chúng tôi thể hiện cũng thể hiện sự …

TCBC – ĐHĐCĐ Coteccons 2023: Chúng tôi khiêm tốn nhưng lỳ đòn, những công ty xuất chúng đều cần hun đúc để trở nên vĩ đại  Read More »