Dự án 2008

Nha Trang Plaza - Havana

Khách sạn Đảo Xanh

Nhà Máy ODIM

Nha Trang Center

Khách sạn Thuận Thảo

Cao ốc The Everrich I

Cao ốc Văn Phòng CentrePoint

Hồ Tràm Sanctuary Resort

Dự án