OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

アグレックスビル一覧表: 住宅
地理的な位置: 南部
年: 2009

工事の詳細

58号、ヴォーヴァンタン、6郡、3区、ホーチミン市
アグレックスサイゴン
ベース、フレーム及び仕上げ
33,3十億ドン
9ヶ月関連プロジェクト

Friendship Tower

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Tây Hồ View

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

29B Nguyễn Đình Chiểu

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

関連ニュース

プロジェクト