OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

アグレックスビル一覧表: 住宅
地理的な位置: 南部
年: 2009

工事の詳細

58号、ヴォーヴァンタン、6郡、3区、ホーチミン市
アグレックスサイゴン
ベース、フレーム及び仕上げ
33,3十億ドン
9ヶ月関連プロジェクト

The Galleria Residence - The Metropole Thủ Thiêm Giai đoạn I

Phân khu 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Spirit of Saigon

 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, đối diện với khu vực Chợ Bến Thành

関連ニュース

プロジェクト