Agrex Building
Hầm, Thân và Hoàn thiện
Gói thầu
33,3 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
9 tháng.
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Agrex Saigon

Loại hình dự án
Địa điểm

58 Võ Văn Tần P.6 Q.3 TPHCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2009

Hầm, Thân và Hoàn thiện
Gói thầu (VN)
33,3 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
9 tháng.
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG