OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

My Tu I residential complexCategory: Residential
Progress: Completed
Year: 2003

Consctruction detail

Phu My Hung, Dist. 7, HCMC
Phu My Hung Corp.
Structural & Architectural
47 billion dongs
Sino Pacific Construction Consultant Co.Related Projects

The Galleria Residence - The Metropole Thủ Thiêm Giai đoạn I

Phân khu 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Spirit of Saigon

 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, đối diện với khu vực Chợ Bến Thành

Related news

Projects