OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

ミーテゥーI住宅ビル一覧表: 住宅
地理的な位置: 南部
年: 2003

工事の詳細

フーミーフン、7区、ホーチミン市
フーミーフン連合有限会社
壁土及び仕上げ
四百七十億ドン
Sino Pacific建設諮問会社関連プロジェクト

The Galleria Residence - The Metropole Thủ Thiêm Giai đoạn I

Phân khu 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Spirit of Saigon

 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, đối diện với khu vực Chợ Bến Thành

関連ニュース

プロジェクト