OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

ミーテゥーI住宅ビル一覧表: 住宅
地理的な位置: 南部
年: 2003

工事の詳細

フーミーフン、7区、ホーチミン市
フーミーフン連合有限会社
壁土及び仕上げ
四百七十億ドン
Sino Pacific建設諮問会社関連プロジェクト

Le Méridien Resort & Spa Đà Nẵng

Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Lancaster Luminaire

1152 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Opal Skyline Bình Dương

Đường Nguyễn Văn Tiết, Thành phố Thuận An, Bình Dương

関連ニュース

プロジェクト