OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

美秀复合住宅区目录: 住宅区
位置: 南部
进度:
年度: 2003

项目细节

胡志明市第7郡富美兴区
富美兴联营有限公司
土建和装修
越盾47,000,000,000元
Sino Pacific建筑顾问公司相关项目

The Galleria Residence - The Metropole Thủ Thiêm Giai đoạn I

Phân khu 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Spirit of Saigon

 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, đối diện với khu vực Chợ Bến Thành

相关新闻

项目