OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

草田Masteri位置: 南部
进度:
年度: 2014

项目细节

胡志明市草田坊河内公路165号

草田投资股份公司

土地面积5.5公顷,包括2个地下室,2层裙楼和8个43层高的大厦

设计施工

44,000 亿盾

30个月
相关项目

Nhà máy dệt sợi 3 - Gain Lucky

khu công nghiệp Phước Đông, tỉnh Tây Ninh

Kosmo Tây Hồ - Newtatco

Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Paihong

KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

相关新闻

项目