Masteri Thảo Điền

5,5 ha gồm: 2 tầng hầm, 2 tầng Podium và 8 khối nhà cao 43 tầng

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền

Địa điểm

165 Xa lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2014

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG