OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

路太彩色布料纺织工厂目录: 工业
位置: 南部
进度:
年度: 2015

项目细节

西宁省峨油县福东工业区

越南路太有限公司

总建筑面积55000m2

建筑安装、机电安装、装修

1788亿盾

210天
相关项目

Nhà máy Marigot Việt Nam - Giai đoạn 2

 Khu Công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai

Timberland ManWah

Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Meiko

Lô CN9, KCN Thạch Thất – Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

相关新闻

项目