Nhà Máy Dệt Vải Màu Lu Thai

Tổng diện tích sàn xây dựng thuộc gói thầu: 55,000 m2

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty TNHH Lu Thai Việt Nam

Địa điểm

Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2016

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG