OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Vinamilk 工厂 – 北宁仙山目录: 工业
位置: 北部
进度:
年度: 2009

项目细节

北宁省仙山工业区
越南牛奶股份公司(Vinamilk)
面积14000m2,3个主要厂房
越盾40,000,000,000元
ICDC相关项目

Nhà máy Marigot Việt Nam - Giai đoạn 2

 Khu Công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai

Timberland ManWah

Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Meiko

Lô CN9, KCN Thạch Thất – Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

相关新闻

项目