Nhà Máy Vinamilk – Tiên Sơn Bắc Ninh

Diện tích: 14.000 m2, 3 xưởng sản xuất chính

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk

Địa điểm

KCN Tiên Sơn Tỉnh Bắc Ninh.

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2009

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG