OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

ザエバーリッチインフィニティ一覧表: 設計・施工
地理的な位置: 南部
年: 2015

工事の詳細

290号、アンユォンヴォン通り、4郡、5区、ホーチミン市
ファットダット不動産開拓株式会社

土地の総面積が8048.30平米である。

高層ビルの設計及び施工

9190億ドン
関連プロジェクト

Nhà máy dệt sợi 3 - Gain Lucky

khu công nghiệp Phước Đông, tỉnh Tây Ninh

Kosmo Tây Hồ - Newtatco

Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Paihong

KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

関連ニュース

プロジェクト