The Everrich Infinity

Tổng diện tích đất: 8.048,30 m2

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt

Loại hình dự án
Địa điểm

290 An Dương Vương , Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2015

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG