The Marq

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 5146.4 m2 bao gồm 4 tầng hầm và 26 tầng cao

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

Loại hình dự án
Địa điểm

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2021

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG