Bitexco – The Manor HCM

Diện tích 76,567 m2: Tầng cao: 2 tháp từ 20 – 25 tầng

Gói thầu
115.14 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
260 Architects, Duffill Watts & Tse
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Bitexco Land

Loại hình dự án
Địa điểm

91 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2006

Gói thầu (VN)
115.14 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
260 Architects, Duffill Watts & Tse
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG