City Garden (GĐ2)

Diện tích 22.889 m2, bao gồm 478 căn hộ cao cấp có diện tích từ 70m2 đến 161m2.

Thi công phần cọc
Gói thầu
1.100 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty TNHH Căn Hộ Vườn Phố Việt Nam

Loại hình dự án
Địa điểm

59 Ngô Tất Tố, P.21, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2017

Thi công phần cọc
Gói thầu (VN)
1.100 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG