Diamond Lotus

Diện tích xây dựng của căn hộ Diamond lotus là 3,200m2, gồm 3 tháp, mỗi tháp cao 22 tầng.

Tổng thầu thiết kế và thi công
Gói thầu
1.300 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Tập đoàn Phúc Khang

Loại hình dự án
Địa điểm

Quận 8, Tp. HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2016

Tổng thầu thiết kế và thi công
Gói thầu (VN)
1.300 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG