Dutch Lady – Hà Nam

Diện tích xây dựng: 60,000m2

Thi công: Kết cấu, kiến trúc
Gói thầu
120 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Hakoning Vietnam
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Dutch Lady VN

Địa điểm

KCN Châu Sơn, Xã Phủ Lý, Hà Nam

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2007

Thi công: Kết cấu, kiến trúc
Gói thầu (VN)
120 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Hakoning Vietnam
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG