First Team (GĐ2)

03 nhà xưởng 04 tầng, 04 Nhà xe và các hạng mục phụ trợ

Tổng thầu Thiết kế và Thi công
Gói thầu
278,9 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Tập đoàn NAMESON

Loại hình dự án
Địa điểm

KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2015

Tổng thầu Thiết kế và Thi công
Gói thầu (VN)
278,9 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG