Friendship Tower

4 tầng hầm và 21 tầng cao, trên khu đất có diện tích gần 1700m2 và diện tích sàn khoảng 25.000 m2

Tổng thầu xây dựng bao gồm các hạng mục kết cấu, hoàn thiện, facade và MEP
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Artelia
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Coteccons
Nhà thầu chính
2020
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam

Loại hình dự án
Địa điểm

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2020

Tổng thầu xây dựng bao gồm các hạng mục kết cấu, hoàn thiện, facade và MEP
Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Artelia
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Coteccons
Nhà thầu chính
2020
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG