Hồ Tràm Sanctuary Resort

Diện tích 16 ha: 67 villas

Tổng thầu thi công: Kết cấu, hoàn thiện và M&E
Gói thầu
650 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Công ty Duffill Watts Tse Ltd và Công ty Out 2
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
18 tháng.
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty CP Du lịch Hải Vương; Cty CP KD & PT Nhà Nguyên Vũ

Loại hình dự án
Địa điểm

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2008

Tổng thầu thi công: Kết cấu, hoàn thiện và M&E
Gói thầu (VN)
650 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Công ty Duffill Watts Tse Ltd và Công ty Out 2
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
18 tháng.
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG