Khách Sạn Thuận Thảo

1 tầng hầm, 2 tháp và 17 tầng.

Thi công: Kết cấu, hoàn thiện
Gói thầu
80 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
SCQC, TAD
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty CP Thuận Thảo.

Loại hình dự án
Địa điểm

Quốc lộ 25, Xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2008

Thi công: Kết cấu, hoàn thiện
Gói thầu (VN)
80 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
SCQC, TAD
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG