Dự Án Nhà Xưởng Long Thái Tử – Giai Đoạn 2

Diện tích 36.719m2 trên khu đất rộng 18ha.

Gói thầu
162 billion Dongs.
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
10 months
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng
Loại hình dự án
Địa điểm
Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2022

Gói thầu (VN)
162 billion Dongs.
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
10 months
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG