Nam Hải Resort – Hội An

Diện tích 35ha: 60 villas 5 sao và các khu nhà hàng ẩm thực, khu vui chơi giải trí, dịch vụ spa, …

Kết cấu & Hoàn thiện
Gói thầu
200 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Delta Construction - Managers & Advisors
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
2007
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Nam Hai Resort (Hoi An) Ltd.

Loại hình dự án
Địa điểm

Điện Dương, Q. Điện Bàn, Hội An, Quảng Nam

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2007

Kết cấu & Hoàn thiện
Gói thầu (VN)
200 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Delta Construction - Managers & Advisors
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
2007
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG