Nhà Máy Bia Sài Gòn – Củ Chi (Sabeco)

Diện tích: 50 ha

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Sabeco

Loại hình dự án
Địa điểm

Khu CN Tây bắc Củ Chi

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2006

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG