Nhà Máy Bibica

Xây dựng và hoàn thiện

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

CTy TNHH Một Thành Viên Bibica

Loại hình dự án
Địa điểm

D1 KCN Mỹ Phước I , Bến Cát, Bình Dương.

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2009

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG