Nhà Máy Dệt Texhong – Nhơn Trạch (GĐ3)

Diện tích xây dựng: 12 ha

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty CP Dệt May Texhong

Loại hình dự án
Địa điểm

KCN Nhơn Trạch 5 , Tỉnh Đồng Nai

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2010

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG