Nhà Máy Gain Lucky
– Diện tích sàn xây dựng: 300,000 m2
– Diện tích khu đất: 83 ha
– Khu sản xuất: xưởng dệt 02 tầng, xưởng nhuộm, khu nhà kho thành phẩm + bán thành phẩm, hệ thống phụ trợ.
Diện tích sàn xây dựng 300.000 m2 trên khu đất 83 ha,
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Tập đoàn May mặc Quốc tế Shenzhou

Loại hình dự án
Địa điểm

KCN Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2013

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG