Nhà Máy ODIM

Diện tích xây dựng: 6.3ha

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Tập đoàn Odim

Loại hình dự án
Địa điểm

KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa. Tp. Vũng tàu

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2008

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG