River Garden

Diện tích 9,000 m2: Tầng hầm: 02, Tầng cao: 21, Tầng mái: 02

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Indochina Land River Garden- Hai An Corporation.

Loại hình dự án
Địa điểm

Phường Thảo Điền Quận 2 Tp. HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2007

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG