Tràng An Complex

15,000 m2 2 tầng hầm, Tháp Ct2 3000m2 cao 28 tầng, tháp Ct1 1500m2 cao 23 tầng, tháp văn phòng 1100m2 cao 17 tầng

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty CP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu (GP Invest)

Địa điểm

Số 1 đường Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2015

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG