Trung Tâm Thương Mại Hàng Hải Gemadept

Diện tích sàn xây dựng: 20,000 m2, 20 tầng, 2 tầng hầm

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty CP Gemadept.

Loại hình dự án
Địa điểm

6 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2007

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG