Trường Phổ Thông Quốc Tế Khai Sáng Sài Gòn

9.400 m2

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Cổ phần Khai Sáng

Loại hình dự án
Địa điểm

74 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q.7, HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2007

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG