COTECCONS
GOODWILL

Chúng tôi hỗ trợ cộng đông tại địa phương.

Chúng tôi hành động để hỗ trợ kịp thời cho những người có hoàn cảnh khó khăn và ứng phó với các vấn đề khí hậu, xã hội. Coteccons làm việc chặt chẽ với các cơ quan chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp địa phương nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở những nơi mà chúng tôi kinh doanh.

Chúng tôi làm gì?

Thành quả chúng tôi đạt được

Bài viết liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG