CUỘC HỌP ỨNG PHÓ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Vào sáng thứ Sáu 14/05/2021, Ban Ứng Phó Phòng Chống Dịch Covid-19 thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons do Ông Phạm Quân Lực – Trưởng ban đã tổ chức một cuộc họp để cập nhật tình hình ứng phó dịch bệnh tại Công ty và triển khai Phương án Dự Phòng. Cuộc họp …

CUỘC HỌP ỨNG PHÓ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Read More »