2016

Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi tên Công ty

Thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau: Tên tiếng Việt mới: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS Tên tiếng Anh mới: COTECCONS CONSTRUCTION JOIN STOCK COMPANY Tên viết tắt mới: COTECCONS Xem nội dung đầy đủ của Nghị quyết tại đây.

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG