OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

City Garden目录: 住宅区
位置: 南部
进度:
年度: 2010

项目细节

胡志明市平盛郡第21坊吴必素路59号
街院有限公司
4 Block (7 塔), 19-27 层
2栋住宅,1栋单塔楼,1栋双塔楼
越盾984,000,000,000元
26个月
Mace Vietnam相关项目

Friendship Tower

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Tây Hồ View

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

29B Nguyễn Đình Chiểu

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

相关新闻

项目