OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

First Team Garment FactoryCategory: Design & Build
Progress: Completed
Year: 2014

Consctruction detail

Bourbon Industrial Zone, An Hoa, Trang Bang District, Tay Ninh Province
First Team Garment Limited Company
Design and Build
452.5 billion dongsRelated Projects

Nhà máy dệt sợi 3 - Gain Lucky

khu công nghiệp Phước Đông, tỉnh Tây Ninh

Kosmo Tay Ho - Newtatco

West Lake, Xuan Tao Ward, North Tu Liem District, Hanoi

Paihong

KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Related news

Projects