Nhà Xưởng First Team
Thiết kế - thi công
Gói thầu
452.5 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty TNHH May Mặc First Team Việt Nam

Loại hình dự án
Địa điểm

KCN Bourbon, An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2014

Thiết kế - thi công
Gói thầu (VN)
452.5 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG