OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

First Team工厂位置: 南部
进度:
年度: 2014

项目细节

西宁省涨泵县安和乡Bourbon工业区
越南First Team缝纫有限公司
实际施工
452.5亿盾相关项目

Nhà máy dệt sợi 3 - Gain Lucky

khu công nghiệp Phước Đông, tỉnh Tây Ninh

Kosmo Tây Hồ - Newtatco

Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Paihong

KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

相关新闻

项目