Ông Talgat Turumbayev

Ông Talgat Turumbayev, sinh năm 1971 – quốc tịch Kazakhstan, hiện là Giám đốc điều hành của Kusto Group

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG