Diplomat Hotel

18 tầng cao và 03 tầng hầm

Phần hầm, kết cấu và xây tô
Gói thầu
74 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty cổ phần quốc tế Diplomat

Địa điểm

76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2013

Phần hầm, kết cấu và xây tô
Gói thầu (VN)
74 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG