Dragon Bay

30 tầng nổi, hai tầng hầm trên tổng diện tích sàn xây dựng hơn 170.000 m2

Gói thầu
1.000 tỷ
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Tập đoàn DOJI

Loại hình dự án
Địa điểm

Hạ Long, Quảng Ninh

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2017

Gói thầu (VN)
1.000 tỷ
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG