H18 – Riverpark Residence

3 block (A: 13 tầng, B: 24 tấng, C: 16 tầng)

Móng, kết cấu và hoàn thiện.
Gói thầu
350 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Sino Pacific Construction Consultant Co., ltd
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
22 tháng.
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Cty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng

Loại hình dự án
Địa điểm

Lô H18 - Khu A Đô thị mới Nam Sài Gòn, P. Tân Phong, Q.7

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2009

Móng, kết cấu và hoàn thiện.
Gói thầu (VN)
350 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng
Sino Pacific Construction Consultant Co., ltd
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
22 tháng.
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG