HH01 – Nam Cường

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng là 71.471,30m2 được triển khai trên khu đất có diện tích 7.052m2

BTCT phần thân, xây tô
Gói thầu
383 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
24 tháng
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường

Loại hình dự án
Địa điểm

Quận Hà Đông, Hà Nội

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2016

BTCT phần thân, xây tô
Gói thầu (VN)
383 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
24 tháng
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG