Icon D3

Tổng diện tích sử dụng trên 21.000 m2, bao gồm 2 tầng hầm và 18 tầng

Gói thầu
244 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
379 ngày
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Cổ phần Hiếu Đức

Địa điểm

21 Ngô Thời Nhiệm Q.3, TpHCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2014

Gói thầu (VN)
244 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
379 ngày
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG